Dentofobia? Warto ją pokonać - Dobry dentysta

Dodane: 14-09-2016 09:30
Dentofobia? Warto jÄ… pokonać - Dobry dentysta ¼e znaczenie szczególnie u dzieci majÄ… sugestie hipnotyczne. OpowiadajÄ…c maÅ‚emu pacjentowi, że podczas zabiegu znajduje siÄ™ w bajkowym królestwie, kosmosie lub innym wymarzonym przez niego miejscu wykorzystujemy w peÅ‚ni dziaÅ‚anie podtlenku azotu. OpierajÄ…c siÄ™ na samym farmakologicznym dziaÅ‚aniu podtlenku bez sugestii hipnotycznych jego skuteczność może być niewielka. Skuteczność sedacji wziewnej wynosi okoÅ‚o 80% i zależna jest od kilku czynników, takich jak doÅ›wiadczenie lekarza, podatność pacjenta na tÄ™ metodÄ™ uspokojenia, wiek i konstytucja psychofizyczna pacjenta. Kwalifikacja pacjentów do sedacji wziewnej opiera siÄ™ na wskazaniach i przeciwwskazaniach do jej stosowania. Metoda ta posiada wiele wskazaÅ„ do których należy silny lÄ™k przed leczeniem stomatologicznym, silny lÄ™k przed iniekcjami, nadmierny odruch wymiotny, nadpobudliwość nerwowa, konieczność wykonywania dÅ‚ugich i nieprzyjemnych zabiegów. Poza tym sedacja wziewna powinna być metodÄ… z wyboru u pacjentów z astmÄ…, padaczkÄ…, chorobami serca, nadciÅ›nieniem krwi czy hemofiliÄ….ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/DentofobiaLeczenie kanaÅ‚owe Stomatolog to lekarz, którego musi odwiedzać każda osoba dbajÄ…ca o swoje uzÄ™bienie. Niestety, czasem rutynowe wizyty mogÄ… przeobrazić siÄ™ w prawdziwy koszmar. Niektórych ubytków nie można zaobserwować goÅ‚ym okiem, a nieraz zdarza siÄ™ również, że higiena jamy ustnej nie jest zadowalajÄ…ca i wtedy pojawia siÄ™ problem ? leczenie kanaÅ‚owe. To leczenie jest bardzo nieprzyjemne, chociaż zazwyczaj odbywa siÄ™ przy znieczuleniu, ponieważ operacje zwiÄ…zane z nerwem umieszczonym w zÄ™bie sÄ… bardzo bolesne. Co wiÄ™cej, taki rodzaj leczenia jest również bardzo kosztowny, zwÅ‚aszcza wtedy, gdy wybieramy siÄ™ na prywatnÄ… wizytÄ™ stomatologicznÄ…. Nic wiÄ™c dziwnego, że leczenie kanaÅ‚owe to jedna z najpopularniejszych obaw pacjentów stomatologicznych. O chirurgii stomatologicznejChirurgia stomatologiczna - dziedzina medycyny zajmujÄ…ca siÄ™ leczeniem operacyjnym jamy ustnej i okolic przylegÅ‚ych. WyÅ‚oniÅ‚a siÄ™ w drugiej poÅ‚owie XIX w. jako podspecjalność stomatologii wymagajÄ…ca przygotowania ogólnochirurgicznego. Jest jednÄ… z dwóch specjalnoÅ›ci stomatologicznych (obok ortodoncji) uzyskiwanych w Polsce, których wzajemne uznawanie przez kraje czÅ‚onkowskie Unii, zagwarantowane zostaÅ‚o w Traktacie Akcesyjnym.ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/Chirurgia_stomatologiczna